Spółka posiada strukturę wielozakładową:
Zakłady funkcjonujące w ramach spółki:
- Biuro Obsługi Klienta,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Zakład Usług Komunalnych,
- Zakład Dróg Miejskich.