Przedmiotem działalności spółki są:

1. PKD 2007 3600Z POBÓR UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
PKD 2004 4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2. PKD 2007 3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
PKD 2004 4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY
3. PKD 2007 3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
PKD 2004 9001Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
4. PKD 2007 3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
PKD 2004 9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI
5. PKD 2007 3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
PKD 2004 9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA
6. PKD 2007 4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
PKD 2004 4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
7. PKD 2007 4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
PKD 2004 4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
8. PKD 2007 4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
PKD 2004 4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
9. PKD 2007 8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
PKD 2004 9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA