Dotyczy postępowania usługi transportu i zagospodarowania odpadów.