Dotyczy postępowania na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych.