Dotyczy postępowania dostawa pojemników na odpady.