Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę worków - numer ogłoszenia: 513973-N-2018.

 

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

publicznych [tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) ze zm.], Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

I.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 Wybrana została oferta: Kros – Fol Marcel Zając, ul. Młynek 20, 38-406 Odrzykoń.

  Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu przetargowym złożono 8 oferty. Cena była jedynym kryterium oceny ofert. Oferta uzyskała 100 punktów.

II.  Siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Lp.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców

Punktacja w kryterium cena i łączna punktacja

1.

Resaco Sp. z o. o., ul. Słowiańska 2C, 75-846 Koszalin

78,01

2.

Artfol Sp. J., ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa

67,46

3.

Pan Recykling Sp. z o. o. Sp. K., ul. Przemysłowa 3, 86-010 Koronowo

74,69

4.

Recykling System Sp. z o. o., ul. Klikowska 101 C, 33-100 Tarnów

74,66

5.

PTS Kwasek Janusz, ul. Boczna Kasprowicza 4, 37-100 Łańcut

81,88

6.

PM Berger Plastics Sp. z o. o., ul. Turystyczna 78, 26-067 Strawczyn

64,46

7.

Sipeko Sp. z o. o., Makowisko 162, 37-500 Jarosław

91,69