Dotyczy postępowania na usługę ubezpiecznia pojazdów mechanicznych