Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert. Postępowanie na dostawę śmieciarki z funkcją mycia pojemników.