Informacja z sesji otwarcia ofert. Postępowanie na dostawę używanej śmieciarki. Nr ogłoszenia 562661-N-2018