Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęło działalność 1 stycznia 1997 roku na bazie zlikwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu.