Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz 1257 z poźn. zm.) w związku z art 24c ust. 1 i 2, art. 27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 r. poz 328. z poźn. zm.) zatwierdził pismem RZ.RET.070.2.30.2018.AS taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miejskiej Mielec na okres 3 lat zgodnie z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu.

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy została opublikowana na stronach BIP Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 9 czerwca 2018 r.

Attachments:
Download this file (2.30 - Mielec.pdf)2.30 - Mielec.pdf[Decyzja]398 kB
Download this file (2.30 - Postanowienie 2 Mielec.pdf)2.30 - Postanowienie 2 Mielec.pdf[Postanowienie 2]180 kB
Download this file (2.30 - Postanowienie Mielec.pdf)2.30 - Postanowienie Mielec.pdf[Postanowienie]337 kB